Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Obywatelskiej 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzach na naszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

Pozyskiwanie danych

Ruch Światło-Życie pozyskuje wszystkie dane użytkownika usługi LubuskaOaza Cloud drogą elektroniczną w czasie korzystania z niej. Ma to miejsce w następujący sposób:
Poprzez gromadzenie plików cookie udostępnianych przez przeglądarkę z której korzysta użytkownik lub interesant.
Poprzez dobrowolnie wypełnione przez użytkownika lub interesanta formularze zamieszczone na stronie usługi.

Zakres pozyskiwanych danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak:
- Imię i Nazwisko,
- Numer telefonu,
- Adres E-mail,
- Data i miejsce odbycia rekolekcji III st. ONŻ,
- Parafia w której użytkownik posługuje,
- Diakonia do której użytkownik przynależy.

- Ponadto użytkownik ma możliwość dobrowolnie udostępnić LubuskaOaza Cloud takie dane jak:
- Zdjęcie,
- Nazwy kont społecznościowych użytkownika,
- Adres zamieszkania,
- Data urodzenia.

 

Cele przetwarzania danych użytkownika

Dane użytkownika lub interesanta są gromadzone w trzech, poniżej wymienionych celach:
Polepszenie doznań płynących z kontaktu użytkownika lub interesanta ze stroną WWW usługi poprzez zapisanie jego preferencji i danych w plikach cookie.

Umożliwienie kontaktu zwrotnego z użytkownikiem lub interesantek w ramach komunikacji przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie usługi.

Określenie tożsamości użytkownika lub interesanta w zakresie jego przynależności w Ruchu Światło-Życie, co pozwala na przydzielenie mu dostępu do usługi w ściśle określonym zakresie.

Umożliwienie korzystnia z usługi po rejestracji w zakresie przewidzianym przez regulamin.

Zarządzanie swoimi danymi przez użytkownika

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania usługi LubuskaOaza Cloud. Mimo tego użytkownik lub interesant może zrezygnować z tego sposobu udostępniania swoich danych poprzez blokadę plików cookie w swojej przeglądarce lub odstąpienie od korzystania z usługi.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Informacje podane w ramach rejestracji stanowią później blok danych niezbędny do identyfikacji użytkownika w usłudze. Nie mogą zostać one wymazane gdy jednocześnie użytkownik korzysta z OazisOnCloud. Jedynym sposobem na usunięcie danych osobistych jest dezaktywacja konta w usłudze.

Pouczenie końcowe

Użytkownik korzystając z usługi LubuskaOaza Cloud w tym strony internetowej lubuskaoaza.pl akceptuje wyżej przedstawioną politykę prywatności.