Ósmy grudnia to dzień, w którym obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Niepokalane Poczęcie, a cóż to takiego? Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zastanawiał się nad sensem tych słów lub był zmuszony wyłożyć istotę święta ludziom mniej światłym w tej materii. Przypomnijmy zatem: bezokolicznik „pokalać”  wg słownik języka polskiego oznacza: zhańbić, zbezcześcić, skompromitować, a dawniej funkcjonował również w znaczeniu: zbrudzić lub zanieczyścić coś. Stąd bezokolicznik – „nie pokalać” oraz przymiotniki od niego utworzone: niepokalany, niepokalana są jego przeciwieństwem i odnoszą się wprost do Matki Najświętszej – jedynej istoty ludzkiej nieskalanej grzechem. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest więc radosnym świętowaniem przyjścia na świat Maryi pozbawionej zmazy grzechu. Tu można by zaprzestać naszych rozważań i uznać temat za wyczerpany.

Jednakże Matka Boża ukazując się w 1858 roku Bernadecie Soubirous w grocie Massabielle w Lourdes mówi o sobie: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Czym więc znaczeniowo różni się to sformułowanie od określenia niepokalanie poczęta? Na pierwszy rzut oka niczym, oddaje bowiem sens czystości Matki Bożej, jednakże – jak zauważa święty Maksymilian Maria Kolbe podczas jednej ze swych konferencji – „Różnica istnieje taka, jak np. między wyrażeniem biały i białość. Jeżeli coś jest białe, to może się pobrudzić, ale gdy jakaś rzecz jest samą białością, to już nie ulegnie żadnym zmianom. Niepokalanie Matki Bożej nie jest więc jej cechą, która dana została na początku życia, ale należy do samej jej natury”. Jak więc zmienia się nasze patrzenie na tę niezwykłą istotę, o której nie powiemy, że jest czysta, ale jest czystością samą w sobie?

Drugim słowem, którym określiła się Matka Najświętsza, jest „poczęcie”. Święty Maksymilian przywołuje tu wzajemną relację Trójcy Świętej, w której miłość Ojca i Syna rodzi „poczęcie niestworzone”, współistotne – Ducha Świętego. Ojciec Kolbe, wychodząc od „stworzonego poczęcia” Maryi, odkrywa jej niepokalane poczęcie w Bogu. Duch Święty, napełniając Maryję, stwierdza jedność swej osoby z jej i nadaje to samo imię (co charakterystyczne jest dla Oblubieńców), a brzmi ono – „poczęcie”. Poczęcie w Maryi – stworzone, Ducha zaś niestworzone. Dopełnia się podczas wcielenia, gdy Duch poczyna Syna w łonie Matki, przez co każdy z nas właśnie przez Maryję jest na nowo wcielany w Chrystusa.       

Kończąc rozważania, zastanówmy się zatem, kim dla mnie: członka, animatora ruchu Światło-Życie jest Niepokalana? Czy jest wystarczająco obecna w moim życiu? Czy naśladuję ją w czystości serca, ciała i myśli? Czy może moje postrzeganie sprowadza się do bezrefleksyjnych chwilowych przeżyć i emocji? A może ta relacja jest trudna, nie przemawiają do mnie nabożeństwa maryjne, a „klepanie zdrowasiek” po prostu mnie męczy… Spróbujmy zatem przestawić swoje myślenie i dać się poprowadzić tej, która nie bała się zaufać Najwyższemu. Niepokalana Matko Kościoła, módl się za nami.

Joanna Szczepańska

Modlitwa o czystość
(kolekta z formularza uroczystości NPNMP)

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki, wieków. Amen. /3x Zdrowaś Maryjo

Podczas zbliżających się ferii Ruch Światło-Życie naszej diecezji organizuje następujące typy kursów i rekolekcji specjalistycznych.

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia w Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie w Łagowie odbyła się pierwsza po wakacjach Oaza Modlitwy. To krótkie, weekendowe rekolekcje modlitewne w formie dnia skupienia dla uczestników spotkań oazowych w naszej diecezji.

Od dzisiaj tj.1 grudnia ruszyły zapisy na rekolekcje Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji. Więcej informacji na lubuskadde.pl 

W dniach 23-24 listopada w Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie im. św. Jana Chrzciciela w Łagowie odbył się DWDD, czyli Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Zgromadził on blisko 90 odpowiedzialnych za Ruch Światło-Życie z Polski północno-zachodniej tworzących filię poznańską ruchu. W jej skład wchodzą – obok naszej diecezji – jeszcze archidiecezja poznańska, archidiecezja szczecińsko-kamieńska, diecezja koszalińsko-kołobrzeska, diecezja włocławska i diecezja kaliska. W tym gronie było 14 kapłanów moderatorów diecezjalnych i odpowiedzialnych za Domowy Kościół i diakonie diecezjalne.

Rozpoczynamy zapisy na posługę podczas rekolekcji zimowych organizowanych przez Diecezjalną Diakonię Ewangelizacji. Potrzebujemy animatorów chętnych do posługi podczas Rekolekcji Oazowych JUNIOR, Oazy Ewangelizacji (w tym roku są to dwa odbywające się w różnych terminach turnusy) oraz podczas naszych rekolekcji specjalistycznych - Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji. Kierujemy nasze zaproszenie do Animatorów Ewangelizacji, ale także do Animatorów Ruchu Światło-Życie, którzy ukończyli formację podstawową i są gotowi podjąć posługę podczas ferii.