Diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie - ks. Adrian Put zachęca do wyjazdu na Oazy wakacyjne: Podczas tych rekolekcji możemy doświadczyć żywego Kościoła.

W dzisiejszym artykule postaramy się przypomnieć sobie, na czym polega misja i zadanie Ducha Świętego, od którego bierze początek nasze chrześcijańskie życie, a co za tym idzie, nasza modlitwa. Duch Święty był zwiastowany już w Starym Testamencie, szczególnie w księgach Izajasza, Joela i Ezechiela. Czytamy tam zapowiedz, ze spocznie On na Mesjaszu, dzięki któremu wszyscy będą mogli go otrzymać, co stanie się przyczyna i początkiem odnowy każdego pojedynczego człowieka, a w dalszej kolejności utworzeniem się nowego narodu. Szczególnie proroctwo to widzimy w obrazie suchych kości, który opisuje prorok Ezechiel.

Ludzie młodzi i starzy, grubi i chudzi, oazowicze, klerycy oraz księża – wszyscy wciąż potrzebujemy odradzać się na nowo do przeżywania Eucharystii. Nie nastąpi to jednak bez pomocy Ducha Świętego. Bez Jego tchnienia liturgiczna celebracja przekształca się w nostalgię, kult w rytualizm, czytania biblijne w czyste wspomnienia i opowiadania. Dopiero tam, gdzie Duch jest obecny, tam wszystko staje się nowe. To pod Jego wpływem rzeczywistość zostaje przekształcona: udręczone ciało na krzyżu staje się chwalebnym ciałem Zmartwychwstałego, ludzkie słowo objaśnia mowę Boga, a chleb staje się ciałem Chrystusa.

Podobno w sztuce dziennikarskiej funkcjonuje zasada mówiąca o tym, że dobry artykuł powinien zawierać dwie sensacyjne, prowokujące, zaskakujące informacje. Te bardziej „elektryzującą” zostawia się na koniec, niczym w thrillerach Hitchcocka. Sugerując się tą zasadą, zacznę w ten sposób: mamy problem z Duchem Świętym.

Chciałbym opowiedzieć Wam o wielkiej miłości mojego życia. Tak, ten wstęp może brzmieć nieco zbyt chwytliwie, do tego stopnia, że ktoś mógłby uznać, że biorę go pod włos, powodując już na początku emocjonalne zaciekawienie. Jednak to zupełnie nie jest żaden trik, ale autentyczna miłość, którą składa w moim sercu Bóg. W moim wieku można mieć już coś do powiedzenia, o ile nie zakrzyczy mnie córka. Ale jeśli jestem w stanie napisać ten tekst, oznacza to tylko i wyłącznie jedną rzecz – mój Ojciec w niebie uzdalnia mnie, abym oddał Jemu chwałę.

Punktualnie o 12 w sobotę 12 maja odbyło się spotkanie Diakonii Jedności. W Centrum Ruchu zebrali się księża moderatorzy i animatorzy odpowiedzialni za poszczególne diakonie oraz osoby powołane przez moderatora diecezjalnego. Na początek pomodliliśmy się Liturgią Godzin, aby na starcie dobrze ukierunkować nasze spotkanie. Później ks. Dawid Siwak omówił stan prac remontowych w Domu Rekolekcyjnym w Łagowie. - Prace cały czas posuwają się naprzód. Obecnie robotnicy remontują pomieszczenia w przyziemiu: kuchnię oraz refektarz - relacjonował dyrektor domu. 

W sobotę, 12 maja 2018 r. o godz. 14:00 w Centrum Ruchu Światło-Życie w Zielonej Górze, ul. Obywatelska 1 odbędzie się spotkanie Diakonii Wyzwolenia. Jest to kolejna szansa właśnie dla Ciebie, abyś zobaczył i usłyszał o czym rozmawiamy na spotkaniach, co planujemy i jak chcemy to realizować. Serdecznie zapraszamy wszystkich zaciekawionych (niekoniecznie związanych z Diakonią Wyzwolenia).