Czym jest Eucharystia? Czy można w niej odnaleźć miłość? Zapraszamy do wysłuchania konferencji członka DDL Mateusza Kowalika