xaput2Dekretem z dnia 28 listopada 2017 Biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński wyznaczył ks. Adriana Puta Moderatorem Diecezjalnym Ruchu Światło-Życie na nową czteroletnią kadencję. W dniach 22-23 września 2017 roku w Kęszycy Leśnej odbyła się I Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W jej trakcie członkowie Diakonii dokonali wyborów trzech kandydatów na moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Ostatecznie przedstawieni biskupowi zostali: ks. Adrian Put, ks. Łukasz Parniewski oraz ks. Dariusz Gronowski. Biskup diecezjalny po kongregacji otrzymał wniosek z prośbą o wyznaczenie moderatora diecezjalnego oraz protokół z wyborów Diakonii.