Członkowie Ruchu Światło-Życie już niebawem wyjadą na rekolekcje oazowe. Dzieci, młodzież, dorośli i rodziny – jeszcze przed wakacjami chcą we wspólnej modlitwie powierzyć ten czas Bogu.Członkowie Ruchu Światło-Życie już niebawem wyjadą na rekolekcje oazowe. Dzieci, młodzież, dorośli i rodziny – jeszcze przed wakacjami chcą we wspólnej modlitwie powierzyć ten czas Bogu.

Każdego roku w uroczystość Pięćdziesiątnicy w Krościenku w Centrum Ruchu Światło-Życie odbywa się Centralna Oaza Matka. Po niej w diecezjach przychodzi czas na rozesłanie członków Ruchu na rekolekcje wakacyjne. To czas Lokalnej Oazy Matki.

LOM to święto Ruchu całej diecezji. Jest to okazja do spotkania członków Ruchu, moderatorów, animatorów, par moderatorskich reprezentujących różne stany i wspólnoty. Lokalna Oaza Matka gromadzi przede wszystkim tych, którzy w wakacje pojadą na rekolekcje letnie. To również wielkie wołanie do Ducha Świętego o liczne owoce oaz wakacyjnych, o bezpieczeństwo dla uczestników, o światło Ducha Świętego dla diakonii, o Boże wakacje także dla samego siebie.

LOM to też okazja do zapoznania się z tematem roku formacyjnego 2018/2019 „Młodzi w Kościele”, jest też czas na pierwsze spotkania z diakonią wychowawcza z moderatorami na poszczególnych stopniach i turnusach.

W tym roku odbędzie się 26 oaz średnich, posługiwać będzie ponad 70 animatorów.

Zdjęcia z LOM https://photos.app.goo.gl/awcuFr8GuDfeMAQw7

Barbara Stadler