Od 29 czerwca w Kęszycy Leśnej Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji prowadziła Oazę Ewangelizacji dla rodzin i małżeństw. Oto krótka relacja od uczestników rekolekcji.

W sobotę przeżywaliśmy dzień skoncentrowany wokół Miłości Bożej. Towarzyszyła nam postać Nikodema. Wieczorem wyjechaliśmy do Rokitna. Drugiego dnia skupiliśmy naszą uwagę na historii Samarytanki. Podczas nabożeństwa wieczornego czerpaliśmy wodę żywą ze studni. Spotkaliśmy się również z miłosiernym spojrzeniem Jezusa w wydarzeniu z Jawnogrzesznicą. W ramach wieczornicy skorzystaliśmy z sakramentu pokuty. We wtorek naszym bohaterem dnia był Chromy. Ten, dla którego siedzenie nad brzegiem sadzawki było bożkiem, nauczył nas swoim przykładem, jak wybierać Jezusa jako Pana naszego życia. Wieczorem podczas nabożeństwa wyparcia się bożków w sposób otwarty deklarowaliśmy, że tylko Bóg będzie w centrum naszego życia. Środa, piąty dzień naszych rekolekcji, skoncentrowany był wokół Dobrego Pasterza. Jezus dba o swoje owce i oddaje swoje życia za nie. Skupialiśmy się na Eucharystii, która jest szczytem i źródłem, z którego mamy czerpać siły do życia, by codziennie stawać bliżej Boga. W ciągu dnia odwiedził nas Moderator naszej Diakonii – ks. Paweł, który modlił się z nami podczas Mszy Świętej. Wieczorem przeżywaliśmy uroczystą Agapę. Dziękujemy Panu za ten czas pełen Jego obecności i błogosławieństwa.

Diakonia Ewangelizacji