kongregacja13 grudnia 2016 roku bp Tadeusz Lityński powołał publiczne stowarzyszenie wiernych „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”, którego celem jest troska o charyzmat światło-życie na terenie naszej diecezji.
Na podstawie § 11 pkt 2 statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”, po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności, została zwołana I Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Kongregacja została wyznaczona na dzień 22 i 23 września 2017 roku do Diecezjalnego Domu Konferencyjno-Szkoleniowego w Kęszycy Leśnej. Gościem szczególnym kongregacji będzie moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek.

Jednocześnie Diecezjalna Diakonia Jedności podjęła decyzję, że na Kongregację zostają powołani wszyscy członkowie Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” z terenu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wszyscy członkowie stowarzyszenia, którzy jeszcze nie potwierdzili chęci współtworzenia stowarzyszenia w wymiarze diecezjalnym proszeni są o osobisty kontakt z moderatorem diecezjalnym do dnia 31 sierpnia 2017 roku.