W poniedziałek 22 października w Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. To wspólnota zrzeszająca moderatorów Ruchu Światło-Życie i będąca jednocześnie gałęzią kapłańską tegoż ruchu. W diecezji odpowiedzialnym za Unię jest ks. dr Arkadiusz Cygański z Zielonej Góry.

Księża moderatorzy, w znacznie mniejszym niż zazwyczaj gronie, uczestniczyli we wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu, Namiocie Spotkania, śpiewanych Nieszporach, a także dzieleniu się posługą i omówieniem bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem ruchu w diecezji.

Jednym z tematów omawianych na spotkaniu było zwołanie II Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na wrzesień przyszłego roku.

ks. Adrian Put