Podczas I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii podjęliśmy decyzję, że nasze diecezjalne kongregacje zwoływać będziemy co dwa lata. Po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności zwołuję w dniach 20-21.09.2019r. II Diecezjalną Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Kongregacja zostaje zwołana do Domu Formacyjnego Ruchu Światło-Życie im. św. Jana Chrzciciela w Łagowie.

Zgodnie z § 11 pkt 3 Statutu, na podstawie decyzji Diecezjalnej Diakonii Jedności z dnia 29.09.2018r. na Kongregację zostają powołane następujące osoby:

 1. wszyscy członkowie Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” mający kanoniczny pobyt na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej,
 2. Krąg Diecezjalny Domowego Kościoła,
 3. Moderatorzy Rejonowi Ruchu Światło-Życie,
 4. osoby wezwane imiennie przez Moderatora Diecezjalnego.

W związku ze zwołaniem II Diecezjalnej Kongregacji powołuję zespół programowy, którego zadaniem będzie merytoryczne przygotowanie Kongregacji.

Odpowiedzialnym zespołu wyznaczam ks. dr. Arkadiusza Cygańskiego – Moderatora Domowego Kościoła II Rejonu Zielona Góra .

Do zespołu zapraszam:

 1. Joannę Gradziuk (Domowy Kościół)
 2. Pawła Gradziuka (Domowy Kościół)
 3. Karolinę Sinkiewicz (Oaza Dorosłych)
 4. Oliwię Bilińską (Oaza Studencka)
 5. ks. Sławomira Szocika (Moderator Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia)
 6. ks. Jakuba Świątka (Moderator Szkoły Animatora)
 7. ks. Bartosza Warwarko (Moderator Rejonu Nowa Sól)
 8. ks. Dariusza Korolika (Diakonia Deuterokatechumenatu)

ks. Adrian Put, moderator diecezjalny