W sobotę 9 marca w Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakonii Misyjnej naszej diecezji.

Poruszano sprawy związane z działalnością diakonii.

Spotkaniu przewodniczył ks. Andrzej Pytlik, moderator diakonii.