W piątek 5 kwietnia w Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze spotkał się Krąg Diecezjalny Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.
W spotkaniu pod przewodnicztem pary diecezjalnej Anny i Mariusza Mazurków uczestniczyły pary rejonowe Domowego Kościoła.
Tradycyjnie w spotkaniu wziął udział moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. kan. Roman Litwińczuk.
Podczas kręgu podejmowano tematy omawiane ostatnio podczas Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Otorowie.
kwiecień 9 spotkanie