Bp Tadeusz Lityński, działając w myśl Zasad Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie i na podstawie wniosku Kręgu diecezjalnego Domowego Kościoła, przedłużył o rok, tj. do końca czerwca 2020 roku, Annie i Mariuszowi Mazurkom posługę pary diecezjalnej Domowego Kościoła.
Krąg diecezjalny na swoim spotkaniu w dniu 5 czerwca 2019 roku w Centrum Światło-Zycie w Zielonej Górze podjął decyzję, by wystąpić do biskupa diecezjalnego z prośbą o przedłużenie o rok kadencji obecnej parze diecezjalnej. Pisemny wniosek w tej sprawie przygotował ks. Roman Litwińczuk - moderator diecezjalny Domowego Kościoła, który zgodnie z Zasadami Domowego Kościoła, przekazał go moderatorowi diecezjalnemu ks. Adrianowi Putowi. Tenże, po wcześniejszej rozmowie i uzasadnieniu wniosku złożył go w dniu 14 czerwca do biskupa diecezjalnego. Odpowiednią decyzję w tej sprawie bp Tadeusz Lityński podpisał w dniu 26 czerwca, a samo pismo dotarło do Centrum Światło-Zycie w Zielonej Górze w dniu 1 lipca 2019 roku.
lipiec 01