Na podstawie § 11 punkt 2 statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” i po konsultacji z Diecezjalną Diakonią jedności została zwołana II Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Kongregacja odbędzie się w dniu 21 września 2019 roku w Zielonej Górze.

lipiec 9 II Diecezjalna Kongregacja Diakonii


Uchwała Diecezjalnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z dnia 1 czerwca 2019 roku „Określająca liczbę uczestników II Diecezjalnej Kongregacji Diakonii oraz sposób ich powoływania"

§ 1
Na podstawie § 11 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” do udziału w I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zwołanej do Zielonej Góry na dzień 21 września 2019 roku powołuje się jako uczestników wszystkich członków Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” z terenu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, którzy potwierdzili chęć współtworzenia Stowarzyszenia w wymiarze diecezjalnym.

Na dzień 1 czerwca są to następujące osoby:
Gradziuk Joanna, Gradziuk Paweł, Grzesiak Paweł ks., Hadryś Bogdan, Hadryś Ewa, Juryk Ewa, Juryk Piotr, Kruszakin Mariusz, Kruszakin Marzena, Licznar Karolina, Litwińczuk Roman ks., Mazurek Anna, Mazurek Mariusz, Orłowski Dariusz ks., Parniewski Łukasz ks., Pietrus Andrzej, Put Adrian ks., Siwak Dawid ks., Smutnicka Aleksandra, Sobczak Alina, Sobczak Marek, Stadler Barbara, Stankiewicz Ryszard ks., Stożek Romuald, Stożek Violetta, Szocik Sławomir ks., Świątek Jakub ks., Zakrzewska Karolina, Karolina Sinkiewicz, Agata Zawadzka, Kornelia Pukacka, ks. Arkadiusz Cygański, Justyna Kozłowska, Oliwia Bilińska, Adam Czeponis ks., Andrzej Pytlik ks.

 

§ 2
Rejestr osób należących do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” z terenu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej prowadzi moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Osoby, które uzyskały członkostwo w Stowarzyszeniu, a nie podjęły służby w Stowarzyszeniu Diakonia w wymiarze diecezjalnym proszone są o zgłoszenie się do moderatora diecezjalnego. Po zgłoszeniu się do moderatora diecezjalnego należy także te osoby dołączyć do grona uczestników Kongregacji.

 

§ 3
Uczestników Kongregacji powołuje na podstawie niniejszej uchwały moderator diecezjalny wręczając imienne zaproszenie na Kongregację.

 

§ 4
Z dniem 2 września 2019 roku mija ostateczny termin zgłaszania się do moderatora diecezjalnego celem potwierdzenia swojego współtworzenia Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Zycie w wymiarze diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

 

§ 5
Do udziału w II Diecezjalnej Kongregacji Diakonii w charakterze gości zapraszamy także następujące osoby:

1.Moderatorów i Odpowiedzialnych świeckich diecezjalnych diakonii specjalistycznych

2.Członków Kręgu Diecezjalnego Domowego Kościoła

3.Moderatorów rejonowych Ruchu Światło-Życie

4.Członków Sekretariatu II Diecezjalnej Kongregacji Diakonii powołanego przez moderatora diecezjalnego

5.Zespół liturgiczny i zespół muzyczny wydelegowany przez właściwe diakonie diecezjalne

 

§ 6
Gości Kongregacji zaprasza na podstawie niniejszej uchwały moderator diecezjalny wręczając imienne zaproszenie na Kongregację.


§ 7
Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

 

ks. Adrian Put, moderator diecezjalny