W sobotę 21września w Centrum „Światło-Życie” w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakoni Jedności.

Podczas spotkania odpowiedzialni Oazy zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem finansowym Ekonoma Diakonii, a także ze sprawozdaniem kierownika zielonogórskiego Ośrodka Fundacji Światło-Życie. Oba podmioty służą dziełu Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Omawiano także stan przygotowań do Diecezjalnej Kongregacji Diakonii, a także do rekolekcji specjalistycznych, które diakonie rekolekcyjna, ewangelizacji, muzyczna i liturgiczna zorganizują podczas ferii zimowych. Już rozpoczęły się przygotowania do KODAL-u, KAMUZO i ORAE i OE.

Podczas spotkania zapoznano się także z inicjatywami dotyczącymi działań nawiązujących do tematu pracy rocznej ruchu „Wolni i wyzwalający”. Inicjatywy te koordynuje Diecezjalna Diakoni Wyzwolenia. W ramach tych działań odbędą się w naszej diecezji szkolenia liderów trzeźwości. Jednym z pomysłów nawiązujących do hasła roku jest także propozycja organizowania diecezjalnych pielgrzymek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

2019.09.24 DDJ