W sobotę 30 listopada w Centrum „Światło-Życie” w Zielonej Górze odbyły się spotkania diakonii specjalistycznych Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. Pierwszy spotkał się rejon zielonogórski Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Grupie przewodniczy w naszej diecezji ks. Adam Czeponis z Bobrowic.

Drugą wspólnotą była Diecezjalna Diakonia Życia. Spotkaniu przewodniczył ks. Dariusz Orłowski – moderator diecezjalny tej grupy oraz pani Katarzyna Gazińska – odpowiedzialna za diakonię życia w diecezji.

19.12.01 DIAKONIA