W sobotę, 18 stycznia, w Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakonii Misyjnej.

W spotkaniu uczestniczyła odpowiedzialna Centralnej Diakonii Misyjnej Agata Zawadzka.

20.01.21 Spotkanie diakonii misyjnej