Ruch Światło-Życie włącza się w podjęte działania rządowe i kościelne, których celem jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju, w tym naszych uczestników, animatorów i księży. Dlatego też Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej przeprowadza ankietę, w której udział jest anonimowy i dobrowolny. Zebrane informacje posłużą do zaplanowania przyszłych działań Ruchu w naszej diecezji. Dane wrażliwe takie, jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania posłużą do zbiorczej statystyki. Po tych informacjach nie można zidentyfikować konkretnej osoby. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej jak 2 minuty.