Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” zorganizowało:

„Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

Szkolenie odbyło się w II turach, łącznie dla 40osób. Uczestnikami szkolenia była młodzież z terenu Miasta Zielona Góra.
Zakres szkolenia obejmował:
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
- definicję i cel udzielania pierwszej pomocy,
- prawidłowe wzywanie Pogotowia,
- resuscytację krążeniowo - oddechową ( dzieci i dorosłych),
- środki ochrony własnej,
- prawidłową ocenę świadomości poszkodowanego,
- ułożenie w pozycji bezpiecznej.

Kurs był współsfinansowany ze środków finansowych Miasta Zielona Góra, zgodnie z umową nr DE-
WO-IX.524.1.33.2020.MT z dnia 12.02.2020r.