Bardzo serdecznie zapraszam do podjęcia posługi w Diecezjalnej Diakonii Deuterokatechumenatu naszej diecezji.
W najbliższych miesiącach planowane jest utworzenie takiej diakonii i podjęcie przez nią posługi na rzecz wtórnego katechumenatu młodzieży, studentów i dorosłych.
Osoby gotowe podjąć się posługi w tym dziele proszone są o kontakt z moderatorem diecezjalnym.

haslo02