Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji zaprasza na rekolekcje formacyjne podczas ferii zimowych! 
Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji I i II° to propozycja dla wszystkich uczestników, którzy przeżyli Oazę Nowego Życia I stopnia. Odbędzie się ona w Rokitnie w terminie od 15 do 21 stycznia 2022 roku! 
 
Oaza Ewangelizacji to rekolekcje dla wszystkich! Szczególnie zapraszamy uczniów od 7 klasy szkoły podstawowej do 1 klasy szkoły ponadpodstawowej. To czas, aby spotkać się z Bogiem, kolegami i koleżankami! Czekać będziemy na Ciebie w Rokitnie od 15 do 21 stycznia 2022 roku. 
 
Rekolekcje Oazowe JUNIOR to propozycja dla najmłodszych, pełna wspólnej zabawy i  poznawania Pana Boga! Są to krótkie rekolekcje dla dzieci od 3 do 6 klasy szkoły podstawowej. Odbędą się w Rokitnie w terminie od 24 do 28 stycznia 2022 roku. 
 
 
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Ciebie!