Chrystus sluga

Pisanie o liturgii w myśli i nauczaniu sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego nie jest zadaniem prostym. Powstało już, i ciągle powstaje, wiele prac naukowych i opracowań, które przybliżają nam liturgiczną katechezę Ojca. Idąc za sugestią redaktorów naszego pisma pozwolę sobie w niniejszym tekście odwołać się tylko do jednego z tekstów Ojca z 1987 roku „Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi”. Są to słowa skierowane do uczestników XII Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych w lutym 1987 r. i do dziś  przyjmowane są jako duchowy testament naszego Założyciela.

Ksiądz Franciszek Blachnicki od początku swej pracy kapłańskiej bardzo dużą wagę przywiązywał do właściwej formacji liturgicznej chłopców służących przy ołtarzu. Spotkania i zbiórki ministranckie były nie tylko prostym uczeniem się zasad posługi liturgicznej ale przede wszystkim próbą wchodzenia w głębię i sens liturgicznych czynności. Doświadczenia z pracy parafialnej pogłębił studium teologii pastoralnej i założonym później ruchem oazowym.

blachnickiks. Franciszek Blachnicki – ur. 24 marca 1921 r. w Rybniku; zm. 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu (Niemcy); polski ksiądz katolicki, kandydat na ołtarze, założyciel i duchowy ojciec Ruchu Światło-Życie – jednego z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II oraz wspólnoty życia konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.ks. Franciszek Blachnicki – ur. 24 marca 1921 r. w Rybniku; zm. 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu (Niemcy); polski ksiądz katolicki, kandydat na ołtarze, założyciel i duchowy ojciec Ruchu Światło-Życie – jednego z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II oraz wspólnoty życia konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.