Diecezjalne Centrum „Światło-Życie”

Oazy wakacyjne Ruchu Światło-Życie dla dzieci i młodzieży w roku 2019

 

Z dniem 2 kwietnia 2019 roku rozpoczną się zapisy na oazy wakacyjne dla dzieci i młodzieży Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wszelkie informacje i formularz zapisów znajdą się na stronie www.lubuskaoaza.pl

 1. Wiek

Ze względu na przewidziany program formacyjny, poszczególne stopnie oaz stawiają wymagania co do wieku uczestników:

   • Na Oazę Dzieci Bożych (ODB) mogą jechać osoby po III klasie szkoły podstawowej (10 lat);
   • Oaza Nowej Drogi (OND) jest skierowana do gimnazjalistów lub młodzieży po VI klasie szkoły podstawowej;
   • Oaza Nowego Życia (ONŻ – tzw. „młodzieżowa”) przeznaczona jest dla osób od 15 roku życia;
   • Oaza Ministrancka (II stopień ODB) skierowana jest do ministrantów ze szkół podstawowych, po III klasie szkoły podstawowej;
   • Oaza Lektorska (0 stopień ONŻ) skierowana jest do ministrantów po VI klasie SP (rocznikowo 13 lat) .
 1. Przygotowanie

Osoby wyjeżdżające na rekolekcje powinny być dobrze przygotowane i poinformowane o ich charakterze. Oaza to przede wszystkim rekolekcje, a nie kolonia czy obóz. Ma ona charakter religijny, a jej celem jest duchowa odnowa.

Przygotowanie do rekolekcji powinno obejmować cykl spotkań w małej grupie zgodnie z propozycjami formacyjnymi Ruchu Światło-Życie (materiały formacyjne do nabycia w Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 1).

 1. Terminy

W tym roku rekolekcje oazowe odbędą się w podanych poniżej ośrodkach i turnusach:

Turnus I

Oazy dla dzieci

ODB II° - Rokitno; 28 czerwca – 14 lipca

Oazy dla służby liturgicznej

Oaza ministrancka – Paradyż; 1-13 lipca

Oazy dla młodzieży

ONŻ I° - Złoty Stok; 28 czerwca – 14 lipca

ONŻ I° – Lubieszewo k. Drawska Pomorskiego; 28 czerwca – 14 lipca

ONŻ IIo – Zalesie koło Limanowej; 28 czerwca – 14 lipca

ONŻ IIIo – Paradyż; 28 czerwca – 14 lipca (oaza wspólna z Domowym Kościołem)

Turnus II

Oazy dla dzieci

ODB I° – Rokitno; 16 lipca - 1 sierpnia

Oazy dla służby liturgicznej

Oaza lektorska – 0 st. ONŻ Paradyż; 19 lipca – 31 lipca

Oazy dla gimnazjum

OND I° – Łagów; 16 lipca - 1 sierpnia

Oazy dla młodzieży

ONŻ Io – Szczawa; 16 lipca -1 sierpnia

ONŻ IIo – Złoty Stok; 16 lipca - 1 sierpnia

ONŻ IIIo – Szczecin; 16 lipca - 1 sierpnia

Oazy dla studentów i dorosłych

ORDL – Paradyż; 24-28 lipca – szczegółowe informacje u ks. Tomasza Sałatki

Turnus III

Oazy dla dzieci

ODB III°- Jaworki; 6-19 sierpnia

Oazy dla gimnazjum

OND III°– Lubieszewo k. Drawska Pomorskiego; 3 sierpnia – 18 sierpnia

OND II°– Łagów; 3 sierpnia – 18 sierpnia

Oazy dla młodzieży

ONŻ Io – Szczawa; 3 sierpnia – 19 sierpnia

ONŻ IIo – Zalesie koło Limanowej; 3 sierpnia – 18 sierpnia

Turnus dodatkowy

KODA – Rokitno; 21 – 30 sierpnia

 1. Przyjazd i wyjazd

W podanych terminach oaz pierwsza data oznacza dzień przyjazdu (od 14.00 do godz. 16.00), a druga – dzień wyjazdu (rano). Jeżeli jest inaczej, jest to wyraźnie zaznaczone. Nie należy przyjeżdżać (czy przywozić dzieci) zbyt wcześnie, np. rano czy w południe w dniu rozpoczęcia. Zespół wychowawczy przygotowuje wówczas ośrodek, a zbyt wczesne pojawienie się uczestników dezorganizuje pracę.

Nie przyjmuje się do oazy nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub wyjechać wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień posiadają bowiem szczególne znaczenie dla przeżycia oazy rekolekcyjnej. Organizatorzy nie zapewniają dowozu uczestników na rekolekcje. Jedynym wyjątkiem jest oaza w Jaworkach, gdzie dowóz dzieci organizuje moderator rekolekcji.

 1. Sprawy organizacyjne

Uczestnikiem rekolekcji jest tylko ten, kto przyjeżdża z ważną, właściwie wypełnioną kartą uczestnictwa i jest wpisany na listę uczestników turnusu. W razie stwierdzenia braków formalnych w karcie uczestnictwa moderator oazy ma prawo nie przyjąć uczestnika na rekolekcje. Uczestnicy przywożą ze sobą Pismo św., śpiewnik „Matce Słuchającej”, różaniec, notatnik, legitymację szkolną, grający zabierają instrumenty, lektorzy – alby, ministranci – komże. W Szczecinie i Rokitnie niezbędny jest śpiwór albo koc z powleczeniem, prześcieradło i poduszka. Na wszystkie oazy warto zabrać wygodne buty, okrycie przeciwdeszczowe i ciepły sweter (zwłaszcza w górach). Należy mieć ze sobą strój odpowiedni na Mszę św.

Nie należy wysyłać na oazy (szczególnie w góry!), bez wcześniejszego poinformowania o tym organizatora osób chorych, z chronicznymi dolegliwościami, np. padaczka, częste omdlenia, choroby serca. Sytuacje takie muszą być wcześniej uzgodnione z moderatorem prowadzącym daną oazę. Należy wówczas dołączyć kartę zdrowia, wskazania lekarza i leki, jakie przyjmuje uczestnik. Osoby stale przyjmujące leki przywożą je ze sobą. Jeżeli ktoś ma skłonności do przeziębienia czy grypy, powinien zabrać własne leki osłonowe (witaminy, tabletki na gardło) bądź przeciwgrypowe. Należy liczyć się z zakupem ich na własny koszt.

Uczestnicy oaz, zwłaszcza III stopnia ONŻ, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami dodatkowych pielgrzymek i wycieczek w czasie rekolekcji. Ze względu na specyfikę programu rekolekcyjnego, na oazie nie przewiduje się odwiedzin, chyba że wcześniej zostanie to uzgodnione z księdzem moderatorem prowadzącym oazę. Dotyczy to zarówno rodziców, jak i znajomych czy przyjaciół.

 1. Zapisy

Zgłoszenia na oazy odbywają się za pomocą specjalnego formularza elektronicznego przez Internet dostępnego przez stronę zapisy.lubuskaoaza.pl

hasło: Kostka

Tam też znajduje się instrukcja obsługi formularza. Uwaga: Zgłoszeń osób niepełnoletnich na oazy wakacyjne mogą dokonać tylko rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika. W procesie zapisów należy wyrazić zgodę na niektóre działania o charakterze prawnym. Dokonanie zgłoszenia jest bardzo proste i intuicyjne. Ze względu na wymagania prawne w zgłoszeniu muszą być wyraźnie podane wszystkie dane.

Zapisy na oazę trwają od 2 kwietnia do 2 czerwca 2019. Należy liczyć się z tym, że wraz ze zgłoszeniami uczestników będą zamykane zapisy na turnusach cieszących się szczególnym zainteresowaniem.

 1. Opłata

Opłaty za udział w rekolekcjach oazowych są zróżnicowane:

Turnus I

Oazy dla dzieci

ODB - Rokitno – 830 zł.

Oazy dla służby liturgicznej

Oaza ministrancka – Paradyż – 500 zł.

Oazy dla młodzieży

ONŻ I° - Złoty Stok – 830 zł.

ONŻ I° – Lubieszewo – 830 zł.

ONŻ IIo – Zalesie – 830 zł.

ONŻ IIIo – Paradyż – 900 zł.

Turnus II

Oazy dla dzieci

ODB – Rokitno- 830 zł.  

Oazy dla służby liturgicznej

Oaza lektorska – Paradyż – 500 zł.

Oazy dla gimnazjum

OND I° – Łagów – 830 zł.

Oazy dla młodzieży

ONŻ Io – Szczawa – 830 zł.

ONŻ IIo – Złoty Stok – 830 zł.

ONŻ IIIo – Szczecin – 900 zł.

Oazy dla dorosłych

ORDL – Paradyż

Turnus III

Oazy dla dzieci

ODB III°- Jaworki – 1300 zł.

Oazy dla gimnazjum

OND III°– Lubieszewo – 830 zł.

OND II°– Łagów – 830 zł.

Oazy dla młodzieży

ONŻ Io – Szczawa – 830 zł.

ONŻ IIo – Zalesie – 830 zł.

Turnus dodatkowy

KODA – Rokitno – 500 zł.

 

Całą kwotę należną za rekolekcje należy wpłacić do 14 dni od zgłoszenia na oazę na konto. Po tym terminie miejsce będzie znów wolne.

Dane do przelewu:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Obywatelska 1 65-736 Zielona Góra

NR KONTA:   78 1750 0012 0000 0000 3878 9872

W tytule przelewu należy wyraźnie zaznaczyć za kogo dokonana jest wpłata:

OAZA – imię i nazwisko/Ośrodek/Termin (np. OAZA – Jan Kowalski/Paradyż/28.06-14.07/).

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w oazie pełna kwota będzie zwracana w do 21 dni roboczych przed dniem zjazdu na daną oazę. Po tym terminie, do dnia rozpoczęcia oazy, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia, zwracana będzie połowa kwoty. Od dnia zjazdu, w przypadku nie przyjechania na oazę, pieniądze nie będą zwracane.

Dokładnie wypełnioną Kartę uczestnictwa należy przywieźć ze sobą na oazę. Braki w karcie powodują, że nie będzie można przyjąć dziecka na oazę.

Ks. Adrian Put

Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie