Rekolekcje KODAL odbędą się w Domu Formacyjnym im. św. Jana Chrzciciela w Łagowie w okresie 27.12-03.01.2020r.

 

Podczas rekolekcji realizowany będzie stopień:

  1. podstawowy (dla osób uczestniczących w KODALu po raz pierwszy),
  2. wyższy (dla osób, które w rekolekcjach uczestniczą po raz kolejny i pragną otrzymać błogosławieństwo do posługi ceremoniarza i precentorki),
  3. animatorski (dla ceremoniarzy i precentorek chcących zostać animatorami liturgii),
  • W formularzu zapisów proszę dokonać wyboru stopnia rekolekcji.

Zgłoszenia na oazy odbywają się za pomocą specjalnego formularza elektronicznego dostępnego przez stronę zapisy.lubuskaoaza.pl. Hasło: Kostka

Tam też znajduje się instrukcja obsługi formularza. Uwaga: Zgłoszeń osób niepełnoletnich na oazy wakacyjne mogą dokonać tylko rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika. W procesie zapisów należy wyrazić zgodę na niektóre działania o charakterze prawnym. Ze względu na wymagania prawne w zgłoszeniu muszą być podane wszystkie dane. 

Zapisy na oazę rozpoczną się od 15.10.2020r.

 

Minimalny wiek uczestnika rekolekcji to 14 lat (8 klasa SP) . Program rekolekcji nie jest skierowany do młodszych osób! 

 

Opłata za udział w rekolekcjach wynosi 500zł.

 Całą kwotę należną za rekolekcje należy wpłacić na konto do 14 dni od zgłoszenia na oazę. 

Dane do przelewu:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Obywatelska 1 65-736 Zielona Góra

NR KONTA: 78 1750 0012 0000 0000 3878 9872

W tytule przelewu należy wyraźnie zaznaczyć za kogo dokonana jest wpłata:

KODAL – imię i nazwisko/termin (np. KODAL – Jan Kowalski/25.01-03.02.2020).

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w oazie pełna kwota będzie zwracana do 21 dni roboczych przed dniem zjazdu na daną oazę. Po tym terminie, do dnia rozpoczęcia oazy, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia, zwracana będzie połowa kwoty. Od dnia rozpoczęcia rekolekcji, w przypadku nie przyjechania na oazę, pieniądze nie będą zwracane.

Dokładnie wypełnioną kartę uczestnictwa należy przywieźć ze sobą na oazę. Braki w karcie powodują, że nie będzie można przyjąć uczestnika na oazę.