Orędzie wielkopostne
Drodzy bracia i siostry!
Kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko wobec nas samych, ale także w stosunku do bliźnich i do innych stworzeń, uważając, mniej lub bardziej świadomie, że możemy ich używać według własnej woli.
W ostatni weekend marca pojechaliśmy do Sękocina Starego, aby wziąć udział w szkoleniu „Wolni i Wyzwalający”. Zostało ono zorganizowane przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele dziewiętnastu...
Decyzją moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Adrianan Puta, po wymaganych...
W środę 10 kwietnia Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze odwiedzili dziennikarze TVP Gorzów....
W piątek 5 kwietnia w Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze spotkał się Krąg Diecezjalny Domowego...
Siódmy krok jest o liturgii. Gdy zaczynałem pisać artykuły o drogowskazach, planowałem w tym miesiącu poruszyć kwestie struktury eucharystii, tego które momenty podczas jej trwania są najważniejsze,...
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2019 ROKU «Stworzenie z upragnieniem oczekuje...
Przez wiele lat posługi zajmowałem się głównie modlitwą i mówieniem o modlitwie. Dzięki Bogu...
Pamiętam bardzo dobrze jeden z okresów w moim życiu, gdy Słowo Boże było jak deska ratunku. Był to...
Papież Franciszek

Wielki Post

Drodzy bracia i siostry! Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego» (1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób, od Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać do pełni tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, działająca w nas już podczas ziemskiego życia, jest procesem dynamicznym, który obejmuje także historię i całe stworzenie...