Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W dniach 2-6.06.2021 przeżywaliśmy razem z innymi rodzinami rekolekcje ORAR II st, które odbyły się w Domu Zakonnym Ojców Paulinów w Łukęcinie. Rodziny przyjechały z całej Polski, a nawet jedna spoza kraju, by razem doświadczyć odnowy duchowej i kształtować w sobie postawę wiary w Boże prowadzenie uświadamiając sobie nadprzyrodzony wymiar posługi pary animatorskiej.

Naszym moderatorem, opiekunem duchowym, był ks. kan. Robert Patro, kapłan z parafii pw Św. St. Kostki w Zielonej Górze.

Był to niezwykły czas, bo czas po rocznej przerwie wywołanej pandemią covid-19. Każdy z nas odczuwał wielką tęsknotę wspólnoty, spotkania z drugim człowiekiem, z drugim małżeństwem, po prostu „wyjścia z przytłaczającej codzienności”. Za słowami ks. Roberta „bo w spotkaniu najważniejsze jest spotkanie” wybrzmiewało w nas potwierdzenie tego faktu, a zarazem utwierdzało się wielkie pragnienie „pobycia w normalności”. Doświadczyliśmy duchowego umocnienia w wierze i rozważenia w sercach najważniejszych zdarzeń minionego czasu, jak i dziejących się znaków czasu, które znacząco wpływają na nasze życie.

Wspólnie z całą oazą rekolekcyjną odkrywaliśmy zadania pary animatorskiej, jej cele i odpowiedzialność jaka na nas spoczywa. Jakże na wiele aspektów zwrócił naszą uwagę ksiądz moderator...np. że zadaniem pary animatorskiej jest „rozradować ludzkie serca, poprzez gotowość choćby służenia w kręgu i wsłuchiwania się”, a „para, która nie słucha Pana Boga popada w stan agonii”. Jedno spośród wielu odkryć, w czym nas wszystkich ks. Robert przekonał to to, że „Bóg wybiera nas na parę animatorską i Sam wie najlepiej dlaczego to zrobił. On to wie i wystarczy. To przez nas Bóg sobie radzi i daje nam łaskę do pełnienia tej posługi”.

Utwierdzaliśmy się w przekonaniu jak bardzo nam potrzeba odkrywania znaków Bożej obecności w naszym życiu i w życiu naszych kręgów. Jak bardzo ważne jest wzajemnie wspieranie się i wrażliwość na drugie małżeństwo. Codzienne Słowo Boże ukazywało nam i ukazuje, że wspólnota Kościoła jest miejscem, gdzie możemy najpełniej doświadczać Jezusa, gdzie możemy Go widzieć oczami wiary. Bylebyśmy zawsze umieli poddawać się natchnieniom Ducha Świętego.

Dziękujemy Panu Bogu za ten piękny czas, bogaty w wiele przeżyć. Za wspólną naukę, ale też i zabawę, za czas na modlitwę i wspólne rozmowy. Za bardzo dobre warunki noclegowe i pyszną kuchnię oraz życzliwość Ojców Paulinów. Dziękujemy też za to, że pomimo bardzo wielu przeciwności przed rekolekcjami, gdzie ważyły się w ogóle ich losy, sprawił, że i my sami tak bardzo skorzystaliśmy z tych błogosławionych paru dni.

Niechaj będzie uwielbiony Pan Jezus w naszych sercach i w naszym życiu, jak też życiu wszystkich uczestników. Bogu niech będą też dzięki za modlitwę, za księdza Roberta i wsparcie wielu naszych przyjaciół z Domowego Kościoła.

Ewa i Jarosław Biel

Para moderatorska.

21.07.27 orar IIst 1

21.07.27 orar IIst 2