Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zawiązanie wspólnoty Oazy Wielkiej Betfage

Biskup lub moderator diecezjalny ubrany w komżę oraz stułę koloru białego podchodzi do miejsca, w którym przygotowany jest świecznik ze świecą Oazy Wielkiej oraz pulpit z księgą Pisma św. Zawiązanie wspólnoty rozpoczyna słowami:

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 Następnie mówi:

Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami. I z duchem twoim.

W krótkich słowach wprowadza w obrzęd. Następnie para diecezjalna Domowego Kościoła zapala świecę Oazy Wielkiej przy słowach:

Światło Chrystusa

 Zebrani odpowiadają:

 Bogu niech będą dzięki

 

Komentarz moderatora diecezjalnego:

 Zgromadziliśmy się na Lokalnej Oazie Matce jako wspólnota moderatorów, par moderatorskich i animatorskich oraz animatorów i diakonii. Za kilka dni rozpoczniemy posługę w ramach Oazy Żywego Kościoła. Znakiem szczególnym naszej posługi jest świeca Oazy Wielkiej, którą przed chwilą zapaliliśmy. Jest ona znakiem jedności wszystkich posługujących charyzmatem światło-życie podczas oaz wakacyjnych.

Świeca naszej Oazy Wielkiej została zapalona od świecy Oazy Żywego Kościoła w Krościenku podczas Centralnej Oazy Matki. Od niej też my zapalimy świece oaz średnich w ośrodkach, do których zostaniemy posłani.

Świeca Oazy Wielkiej jest także zaproszeniem do posługi prawdziwej i ofiarnej, by spalając się z miłości do Boga dawać bliźnim światło i życie.

 Odczytanie Ewangelii:

Pan z wam.

I z duchem twoim.

Słowa Ewangelii według św. Jana

 + Jezus przemówił tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich». «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».

Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

Oto, słowo Pańskie.

Diakon lub jeden z prezbiterów wzywa zebranych:

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami

I z duchem twoim.

 Moderator diecezjalny wzywa zebranych:

 Przekażcie sobie znak pokoju.