Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zapisy animatorów rozpoczynają się 15.01.2024r. roku poprzez system: zapisy.lubuskaoaza.pl  / hasło: Diakonia. Każdy animator, który chce posługiwać podczas tegorocznych oaz (zarówno ci, z którymi rozmawiali moderatorzy, jak i ci, którzy sami chcą zgłosić się na wybraną przez siebie oazę) musi zapisać się przez system. W pierwszym wyborze zaznaczamy preferowaną przez siebie oazę. W drugim wyborze zaznaczamy oazę w innym turnusie, na którą możemy jechać, gdy zabraknie już miejsc na wybraną oazę. Jednocześnie informujemy, że podczas oazy wakacyjnej na 
rekolekcjach może posługiwać:

 • przy liczbie do 35 uczestników – kapłan oraz 4 animatorów (wychowawców 
  wypoczynku),
 • powyżej 35 uczestników – kapłan oraz 5 animatorów,
 • jeśli w kadrze animatorskiej jest powyżej 5 animatorów, każdy dodatkowy animator ponosi opłatę całości kosztów rekolekcyjnych, równowartą wpłacie uczestnika oazy

Ważne:

 1. Animatorami grup (wychowawcami wypoczynku) mogą być tylko i wyłącznie osoby, które mają ukończony kurs na wychowawcę, są pełnoletni i 
  ukończyli szkołę średnią. Animator, który będzie wychowawcą podczas wakacyjnych oaz rekolekcyjnych  musi dostarczyć do Centrum "Światło-Życie" w Zielonej Górze ul. Obywatelska 1 najpóźniej do 04.06.2024., następujące dokumenty:
 2. 21 dni przed rozpoczęciem oazy musimy ją zarejestrować w systemie kuratoryjnym. Zatem nie będzie możliwości zapisywania uczestników na 
 3.  ostatnią chwilę. Zapisy na daną oazę będą zamykane trzy tygodnie przed rozpoczęciem oazy. W tej chwili musimy mieć już komplet dokumentów od moderatora i animatorów.
 4. Tradycyjnie każdy moderator może zgłosić zespół trzech animatorów niezbędnych do przeprowadzenia danego typu oazy. Pierwszeństwo w posłudze będą mieli animatorzy, którzy są po formacji podstawowej (I, II i III stopień ONŻ, KODA, Szkoła Animatora i Oaza Modlitwy).
 5. W tym roku Fundusz Animatorski wynosi 200 zł. Wpłaty na fundusz do 09.06.2024r roku na konto: Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: numer rachunku: 48 1750 0012 0000 0000 3890 9819. Tytuł wpłaty: Fundusz animatorski – imię i nazwisko. Ostateczne wpisanie animatora na listę posługujących na danej oazie będzie możliwe dopiero po opłaceniu Funduszu Animatorskiego.
 6. Wszyscy animatorzy oaz wakacyjnych uczestniczą obowiązkowo w Lokalnej Oazie Matce w dniu 09.06.2024 roku w Zielonej Górze. Poszczególne zespoły odbierają tam świecę oazy i materiały formacyjne, a także biorą udział w szkoleniu przed tegorocznymi oazami.

ks. Dariusz Korolik
Moderator diecezjalny