Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zapisy animatorów rozpoczęły się 10 marca 2022 roku poprzez system: zapisy.lubuskaoaza.pl /hasło: Diakonia/. Każdy animator, który chce posługiwać podczas tegorocznych oaz (zarówno ci, z którymi rozmawiali moderatorzy, jak i ci, którzy sami chcą zgłosić się na wybraną przez siebie oazę) musi zapisać się przez system. W pierwszym wyborze zaznaczamy preferowaną przez siebie oazę. W drugim wyborze zaznaczamy oazę w innym turnusie, na którą możemy jechać, gdy zabraknie już miejsc na wybraną oazę.

 Ważne:

  1. Animatorami grup (wychowawcami) mogą być tylko i wyłącznie osoby, które mają ukończony kurs na wychowawcę, są pełnoletni i ukończyli szkołę średnią.
  2. Wszyscy animatorzy jadący na oazę jako wychowawcy będą musieli mieć ze sobą zaświadczenie o niekaralności oraz badania lekarskie.
    Animator, który będzie wychowawcą podczas wakacyjnych oaz rekolekcyjnych musi dostarczyć do Centrum "Światło-Życie" w Zielonej Górze ul. Obywatelska 1 najpóźniej do 31.05.2022r., następujące dokumenty:
  3. 21 dni przed rozpoczęciem oazy musimy ją zarejestrować w systemie kuratoryjnym. Zatem nie będzie możliwości zapisywania uczestników na ostatnią chwilę. Zapisy na daną oazę będą zamykane trzy tygodnie przed rozpoczęciem oazy. W tej chwili musimy mieć już komplet dokumentów od moderatora i animatorów.
  4. Jeśli ktoś z Was nie ma Kursu na wychowawcę możemy zorganizować go za darmo. Proszę o kontakt do mnie osobiście.
  5. Tradycyjnie każdy moderator może zgłosić zespół trzech animatorów niezbędnych do przeprowadzenia danego typu oazy. Na pozostałe miejsca w zespołach zgłaszamy się bez ograniczeń. Pierwszeństwo w posłudze będą mieli animatorzy, którzy są po formacji podstawowej (I, II i III stopień ONŻ, KODA, Szkoła Animatora i Oaza Modlitwy w ostatnim roku – w tym roku szczególnie zwracamy uwagę na obecność na OM). Każdy animator obowiązkowo musi być po Kursie dla wychowawców kolonijnych.
  6. W tym roku Fundusz Animatorski wynosi 150 zł. Wpłaty na fundusz do 31 maja 2022 roku na konto: Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: numer rachunku: 48 1750 0012 0000 0000 3890 9819. Tytuł wpłaty: Fundusz. Ostateczne wpisanie animatora na listę posługujących na danej oazie dokona się dopiero po opłaceniu Funduszu.
  7. Wszyscy animatorzy oaz wakacyjnych uczestniczą obowiązkowo w Lokalnej Oazie Matce w dniu 12 czerwca w Zielonej Górze. Poszczególne zespoły odbierają tam świecę oazy i materiały formacyjne, a także biorą udział w szkoleniu przed tegorocznymi oazami.

Ks. Adrian Put
Moderator diecezjalny