Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Błogosławieństwo do posługi w diakoniach diecezjalnych Ruchu Światło-Życie

Błogosławieństwo udzielane jest parom animatorskim i animatorom, którzy pragną podjąć posługę w wybranej diakonii diecezjalnej Ruchu Światło-Życie. Błogosławieństwa udziela biskup, moderator diecezjalny lub inny delegowany kapłan. Sam obrzęd można sprawować na zakończenie Eucharystii – przed błogosławieństwem końcowym, podczas jutrzni, modlitwy w ciągu dnia, nieszporów – zawsze po czytaniu lub jako osobną celebrację. Gdy błogosławieństwo jest udzielane poza Mszą św. lub odpowiednimi częściami Liturgii godzin można je wówczas połączyć z Nabożeństwem słowa Bożego.

Wyznaczona osoba wzywa animatorów:

Niech przystąpią ci, którzy pragną podjąć posługę w diakoniach diecezjalnych Ruchu Światło-Życie dla budowania żywych wspólnot Kościoła

 Do diakonii (ewangelizacji, liturgii, modlitwy itd.):

Wyznaczona osoba wzywa każdego osobno wymieniając jego imię i nazwisko. Wezwana osoba odpowiada głośno:

Pragnę służyć

i ustawia się przed biskupem lub prezbiterem udzielającym błogosławieństwa. Kiedy już wszyscy staną przez biskupem lub prezbiterem udzielającym błogosławieństwa ten zwraca się do zebranych krótkim wezwaniem, a następnie udziela błogosławieństwa.

Niech Ojciec wszelkiej chwały obdarzy was łaską naśladowania Chrystusa, który w Duchu Świętym nie przyszedł aby mu służono lecz aby służyć i dać życie za braci.

Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczył swoich uczniów, że nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, udziel tym wybranym swego + błogosławieństwa i spraw, by byli roztropni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich oraz wytrwali w modlitwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Po błogosławieństwie wszyscy wracają na swoje miejsca.

 

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ANIMATORÓW DO POSŁUGI PODCZAS OAZ WAKACYJNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ORAZ POBŁOGOSŁAWIENIE ŚWIEC OAZ ŚREDNICH

Obrzęd błogosławieństwa animatorów

Po Modlitwie po Komunii animatorzy pełniący posługę podczas oaz wakacyjnych stają przed ołtarzem. Na początku obrzędu biskup,  moderator diecezjalny lub inny kapłan poucza animatorów tymi lub podobnymi słowami.

POUCZENIE

Drodzy animatorzy. Już za kilka dni rozpoczniecie prawdziwie apostolską posługę głoszenia Ewangelii dla budowania żywych wspólnot Kościoła. To sam Bóg obdarza łaskami i powołuje Was do tej posługi. Wierzymy, że dobre natchnienie, zrodziło się w waszym sercu było owym Bożym wołaniem „Kto by nam poszedł?”. Dziś pragniemy prosić Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby obdarzył was w Duchu Świętym swoimi łaskami i potrzebnymi charyzmatami.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Boże, Ojcze wszechmogący, napełnij swoim światłem tych wybranych do posługi, obdarz ich + błogosławieństwem, aby przez sumienną pracę we wspólnocie Ludu Bożego przyczyniali się do większej chwały Twojej i służyli w miłości swym braciom i siostrom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pobłogosławienie świec Oaz wakacyjnych

POUCZENIE

Chrześcijanie od samego początku używali światła podczas zgromadzeń liturgicznych. Światło jest symbolem Chrystusa, gdyż to Jego zapowiadali prorocy jako światłość. Sam Chrystus mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

Wokół tych świec zapalonych dzisiaj od świecy Oazy Wielkiej zgromadzicie się jako wspólnota moderatorów, par moderatorskich, animatorskich, animatorów i uczestników, aby wspólnie przeżywać tajemnicę Kościoła. Przyjmijcie je jako dar i zaproszenie do takiej posługi, która da waszym uczestnikom dostęp do prawdziwej światłości, a Wy – niby te świece  spalając się z miłości do bliźnich dawajcie im światło Chrystusa. Przyjmijcie te świece, które teraz błogosławimy.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Błogosławiony jesteś Panie, nasz Boże, Królu wieków. Ty jesteś prawdziwym światłem świata i źródłem życia każdego człowieka i całego Kościoła. Pobło+gosław te świece oazowe i umocnij w nas nadzieję zbawienia. Niech te świece przypominają nam, że Ty trwasz na wieki i mieszkasz w niedostępnej światłości. Spraw, abyśmy oświeceni światłem Chrystusa, trwali na modlitwie i wyszli na Jego spotkanie ze światłem wiary i miłości. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 Na koniec kapłan kropi świece wodą święconą. Dalej kapłan wręcza świece przedstawicielom diakonii poszczególnych oaz. Później udziela on błogosławieństwa końcowego.