Czas szybko leci, dopiero co zaczęliśmy rozważania o Krokach, a już zastał nas grudzień, co oznacza, że czas na trzeci artykuł. W pierwszej kolejności rozmawialiśmy o Jezusie, który zaprasza nas do relacji z Nim. Jest zbawcą, Bogiem żywym, jedyną drogą do Ojca. Kończąc pierwszy krok zadaliśmy sobie pytanie, jak sami odpowiadamy na Jego miłość. Najpiękniej na te pytanie odpowiedziała Maryja, która jest dla nas wzorem nowego człowieka. Duchowość Maryjna w Ruchu Światło Życie polega na naśladowaniu Jej postawy uległości wobec Słowa Bożego i stawiania Jezusa w centrum swojego życia.

Z kolei trzeci krok mówi nam o Oblubieńcu Niepokalanej - Duchu Świętym. W tym artykule postaramy się przybliżyć, kim jest Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Osoba, która realnie zmienia oblicze całego Kościoła, pozostając wielką i niezgłębioną tajemnicą. Gdybyśmy tylko pozwolili Jemu, aby działał tak, jak sam tego chce, nasze wspólnoty byłyby inne.  

Posłuchajmy jak brzmi  trzeci drogowskaz: „Duch Święty namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego, skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy”.

Sam Jezus mówił swoim uczniom w mowie pożegnalnej, że jest pożyteczne dla nich, aby odszedł, żeby mógł dać innego Pocieszyciela, który wszystkiego ich nauczy (J 16,7). I już na początku Dziejów Apostolskich, czytamy: „Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go” (Dz 2,33). Następnie uczniowie zostają napełnieni nową siłą, zaczynają dziać się cuda w całym Kościele, a Słowo Boże staje się dla nich zrozumiałe.

W wyznaniu wiary (Symbol soborowy Nicejsko-Konstantynopolitański) powtarzamy słowa „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków”. Jest On osobą zdolną do przeniknięcia wszystkiego, abyśmy mogli z Nim współdziałać dla jeszcze większej chwały Bożej. Ale jak to się dokonuje?

W momencie chrztu świętego każdy z nas zostaje świątynią Ducha Świętego. Formuła tego sakramentu, przypomina ochrzczonym o trzech namaszczeniach, które zostały nam dane. Ksiądz naznaczając nasze głowy olejem wypowiada słowa: „(…) On sam namaszcza cię krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”. W Duchu Świętym jesteśmy więc kapłanami, prorokami i dziedzicami Nieba z odpowiedzialnością, aby nieść światu Boga.

Duch Święty nie jest jedynie biernym mieszkańcem swojej świątyni. Dokonuje wielkich dzieł w naszym wnętrzu. Jednym z najważniejszych jest łaska uświęcająca. Drugim cnoty teologiczne wlane (wiara, nadzieja i miłość). Idąc za św. Tomaszem z Akwinu, przedłużeniem tych cnót jest siedem darów Ducha Świętego. Ponadto są jeszcze charyzmaty odpowiadające na potrzeby wspólnoty i owoce, które pokazują kondycję serca. Ten cichy Gość w naszym wnętrzu wspomaga nasze siły, zdolności i talenty, aby zbliżać nas do Boga. On sam współdziała z nami w całej naszej codzienności.

Jeden z moich ulubionych fragmentów w Piśmie Świętym bardzo dobrze obrazuje te działanie. „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru” (Rz 8,26-28). Duch Święty uzdalnia nas do bezpośredniego zwracania się do Chrystusa. Jest animatorem każdej naszej modlitwy. Modlimy się do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

W moim życiu dość wcześnie doświadczyłem takiego ożywienia w Duch Świętym. Mając 13/14 lat chodziłem na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, to było jeszcze zanim natrafiłem na wspólnotę oazową w mojej parafii. Poznałem osoby, dla których Duch nie był jedynie teorią, ale które na co dzień żyły Jego inspiracją. Sam również zacząłem modlić się więcej i codziennie rozważać Pismo Święte, a na owoce nie musiałem wcale długo czekać. Duch Święty obecny we mnie poprzez sakramenty i modlitwę, rozjaśniał mi rozważane fragmenty, przygotowując serce i umysł do późniejszej roli animatora. Wiele razy pomagał mi w trakcie prowadzenia spotkań formacyjnych, czy pisania artykułów, gdzie zupełnie spontanicznie w moim sercu rodziły się gotowe odpowiedzi na liczne wątpliwości. Ale dopiero w dorosłym życiu zrozumiałem, że to nie wszystko, a Bóg ma dla mnie przygotowane same cudowności.

Historia ta związana jest z początkiem mojej drogi zawodowej, bardzo nieudanym początkiem. Kończąc studia byłem wyróżniającym się studentem, który pojawiał się na dodatkowych konferencjach naukowych, solidnie budował kolejne pozycje w swoim CV, ale to wszystko nie pomogło mi w znalezieniu pracy. Przez prawie dwa lata błąkałem się po jakichkolwiek zajęciach, które pozwalały na zarobienie pieniędzy, coraz bardziej wątpiąc w siebie i w to, że cokolwiek ze mnie będzie. Na modlitwie pytałem Boga, gdzie jest Jego plan na moje życie, kiedy mój trud zostanie wynagrodzony? W odpowiedzi słyszałem jedynie Jego pytanie – czy wierzysz mi? Odpowiadałem za każdym razem tak, chociaż miałem w sobie pełno wątpliwości. W tym samym czasie rodziła się moja relacja do dziewczyny, która obecnie jest moją żoną. Chciałem się oświadczyć, wiedząc, że nie jestem w stanie dać jej bezpiecznego domu, wystarczającej sytuacji materialnej. Gdy kolejny raz Bóg zapytał mnie czy Mu wierzę, odpowiedziałem tak, porzucając wszystkie wątpliwości i zrobiłem krok wiary, uznając, że Duch Święty, który przez tak długi czas mnie umacniał ożywi moją sytuację. Gdy tylko się oświadczyłem (a Ola odpowiedziała „tak”) zostałem zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Do dziś pracuję w tym samym miejscu, mogąc budować dostatnie życie mojej rodzinie. Pozwoliło mi to zrozumieć, co znaczy, że Duch Święty jest ożywicielem. Od tamtej pory prowadzę życie zupełnie pozbawione stresu, bo wiem, że jest ktoś, kto strzeże mojego życia. Z zarabianych pieniędzy oddaję Bogu dziesięcinę, a On pomaga mi w zdobywaniu kolejnych klientów. Mimo, że przykładam dużą wagę do doskonalenia zawodowego, wiem, że to On wzmacnia mnie, nakierowuje na kolejne decyzje, odważne kroki, z ciągłym pytaniem – czy mi wierzysz.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam, że „życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego” (KKK, 1830). Jeśli w nas mieszka, to starajmy się nauczyć rozpoznawać Jego głos i natchnienia. Tym bardziej, że jest to więź bardzo bliska, synowska. Powtarzając za św. Pawłem – w dowodzie na to, że jesteśmy dziećmi Boga, sam Duch Święty woła w naszych sercach – Abba, Ojcze! (Ga 4,6). Powinniśmy również zadać sobie pytanie - czy jesteśmy posłuszni temu, co słyszymy? W jaki sposób to zweryfikować? Najprościej poprzez obserwację owoców. W tym samym liście czytamy, że owocami Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, opanowanie (Ga 5,22-23). Czy umiem je w sobie dostrzec?

Zadanie domowe:

  1. Kim jest dla mnie Duch Święty i jak odkrywam Jego działanie w moim życiu?
  2. Jakimi tytułami określany jest w Biblii Duch Święty? Co to dla mnie oznacza?
  3. Jakie są dary Ducha Świętego? Czy rozumiem, co ze sobą niosą?
  4. Jakie są owoce Ducha Świętego i który z nich zauważam najczęściej w swojej postawie?

Marek Juckiewicz

„Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; Dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.” 

Jezus Chrystus jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną drogą do Ojca; przyjąłem Go jako Pana i Zbawiciela; oddałem Mu swoje życie, aby nim kierował.

Przyszedł czas na ostatni artykuł z cyklu o kerygmacie. Tematem, nad którym dziś się pochylimy, jest wspólnotą. Przez ostatni rok wraz z żoną odczuwaliśmy ogromny brak wspólnoty i tego domowego niemalże wsparcia od ludzi z podobną sytuacja i podobnymi wartościami. Dlatego oczywiste było dla nas, że musimy pojawić się w Rokitnie, aby spotkać się w gronie oazy. Ku naszej radości największą furorę robiła nasza półroczna córeczka. Z dużą satysfakcja oglądałem, jak moje dzieci duchowe (bo tak zwykłem myśleć o osobach, które miałem zaszczyt formować) pomagają w opiece nad moim dzieckiem biologicznym. Klara zupełnie nie była marudna, nie utrudniała spotkań organizacyjnych czy modlitewnych, dzielnie uczestniczyła we wszystkich punktach dni skupienia. Wiele osób pytało mnie, jak to możliwe, że tak małe dziecko tak dobrze znosi ten czas. Gdy myślę o wspólnocie, myślę o Klarze. Chcę powiedzieć Tobie, że możesz być jak ona.

Kontynuując temat kerygmatu, nadszedł na czas na naszą odpowiedź względem kochającego Ojca. Czwartym elementem jest bowiem nawrócenie. I każdy z nas przeżył swoje wydarzenie, w którym zafascynował się Bogiem, poznał Go osobiście poprzez wewnętrzne doświadczenie, a wydarzenie to spowodowało zmianę całego życia. Znamy dużo świadectw z mniej lub bardziej poruszającą nas historią. Ale czy możemy powiedzieć, że skoro raz już się nawróciliśmy, to temat ten już nas nie dotyczy? Dużo trudniej pisać o nawróceniu do osób, które już raz zdecydowały o pójściu za Chrystusem, jednak spróbujmy…

Mundial – nie sposób od niego uciec, a nawet moją niespełna czteromiesięczna córeczka, dzielnie kibicuje wraz ze mną biegającym po murawie ludkom, chociaż najbardziej lubi… Trawę… Jeszcze niedawno wielu z nas było załamanych wynikami naszej kadry, ale dla dobra tego rozważania, wszyscy poczujmy się jak reprezentujący nas piłkarze. Są duże oczekiwania względem nas. Razem wzrastamy w wierze, a naszym zadaniem jest przynieść właściwy rezultat. Czy uda się wygrać każde starcie? Co czeka po przegranej? O tym jak bardzo potrzebujemy nawrócenia świadczy też reakcja wielu nawróconych w sieci, po meczu Polski z Kolumbią. Nawet, gdy ktoś nie interesuje się piłką nożną, mógł zauważyć bardzo dużo wpisów zupełnie pozbawionych miłości, na każdym portalu społecznościowym.

W naszej oazowej formacji spotykamy się z terminem metanoi, mającym oznaczać stałe dążenie do poprawy swojego życia, stawania się lepszym chrześcijaninem. Jedną z najbardziej urzekających mnie definicji tego pojęcia znalazłem w artykule ojca Zenona Hnatczaka, z 1999 roku. Publikacja została zatytułowana „Metanoia w życiu chrześcijanina w perspektywie trzeciego tysiąclecia”. Odwołując się do innych autorów, pisze on, że metanoię pojmuje się jako proces, w którym chrześcijanin – pokonując rozdarcie z Bogiem, sobą samym, bliźnimi i światem – w wolności dziecka Bożego realizuje Królestwo Boże. Metanoia trwa od przemiany serca pod wpływem przyjęcia Orędzia Zbawienia, poprzez poprawę życia, aż po osobowe zjednoczenie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Dało mi to do myślenia… Na ile w swoim życiu: jako mąż, ojciec, chrześcijanin, realizuję Królestwo Boże? Raz jeszcze wrócę do mundialu – po ludzku denerwuje nas, gdy ktoś broni naszych piłkarzy, chcielibyśmy, żeby tak zwyczajnie przyznali się do błędów i unikali wszelkich wymówek. Jednak, gdy chodzi o nas, sami mamy ich tysiące w perspektywie własnego nawrócenia. Każda wspólnota jest tak mocna, jak mocny jest jej najsłabszy członek. Jaka jest dziś kondycja mojej i twojej duchowości? Cóż, przecież ciężko zadbać o regularność namiotu spotkania, czy sakramentów, gdy przygotowuję się do matury, a nauczyciele wymagają tylu rzeczy. Chodziłbym częściej do kościoła, gdyby nie sesja egzaminacyjna. Ale przecież są wakacje, też zasługuję na odrobinę spokoju. A mi osobiście? Oczywiście ciężko jest zadbać o regularność, gdy obowiązki rodzica wzywają do niekończącej się góry zadań, a przecież do tego jest też praca zawodowa. Wszyscy mamy wymówki przed Bogiem, swoje przeróżne powody, uniemożliwiające zadbanie o nawrócenie samego siebie. A przecież mógłbym kochać bardziej swoją rodzinę, być lepszym chrześcijaninem i tutaj same uśpione chęci nie wystarczą. Musimy przemieniać serca, przyjmując Orędzie Zbawienia, zaproszenie do relacji z Jezusem, o której pisałem w poprzednich artykułach z tego cyklu, aż po zjednoczenie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Przyjmując Jezusa do naszego życia, zupełnie zmienia się optyka spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Potrzebujesz nawrócenia, jeśli pojawia się na twoim Facebooku hejt. Potrzebujesz nawrócenia, jeśli spędzasz czas ze swoim towarzystwem na plotkach o innych. Potrzebujesz nawrócenia, jeśli nie umiesz powiedzieć bliskim, że ich kochasz (może są osoby, którym brakuje twojej pamięci). W końcu potrzebujesz też nawrócenia, gdy sam dla siebie wydajesz się być bez wartości.

Bóg czeka na twoją odpowiedź.

Marek Juckiewicz

W poprzednich wpisach mówiliśmy o Bożej miłości względem nas i o tym, że Bóg zaprasza nas do relacji z Nim już tu, za naszej doczesności. Dzięki Jezusowi możemy żyć w rzeczywistości Królestwa Niebieskiego już teraz. Przez łaskę jesteśmy zbawieni krwią Chrystusa.