Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W niedzielę 5 września 2021 roku odbędzie się 46. Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Rokitna. Na pielgrzymkę zapraszam wszystkich moderatorów, animatorów, pary moderatorskie i animatorskie oraz członków wspólnot Dzieci Bożych, Oaz Nowej Drogi, Oaz Nowego Życia, grup studenckich, wspólnot dorosłych, małżonków Domowego Kościoła i grup liturgicznych na wspólne dziękczynienie za dar oaz wakacyjnych i minionego roku formacyjnego.
Animatorzy wspólnot dziecięcych i młodzieżowych, uczestnicy tegorocznej KODA oraz uczestnicy ONŻ III stopnia w Gorzowie i Lubniewicach przyjeżdżają do Rokitna już w piątek 3 września. Koszt udziału w Dniu Wspólnoty wynosi 130 zł. Cena ta obejmuje: nocleg wraz z pościelą, kolację w piątek, śniadanie, obiad i kolację w sobotę oraz śniadanie w niedzielę. Pieniądze za udział w Dniu Wspólnoty składa się w recepcji. Pod koniec sierpnia uruchomiona zostanie lista zapisów na udział w Dniu Wspólnoty. Szczegółowe informacje podawane będą na naszym Fb.

ks. Adrian Put


PLAN POSŁUG i PODZIAŁ ZADAŃ

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY ANIMATORÓW I DIAKONII (3-4 września)

Plan spotkania

Piątek, 3 września

OAZA MŁODZIEŻOWA
17.00 - Zawiązanie wspólnoty
17.15 - Nieszpory z homilią
18.00 - Kolacja
19.15 - Przygotowanie liturgii
19.30 - EUCHARYSTIA
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30 - Adoracja i okazja do spowiedzi

Sobota, 4 września

OAZA MŁODZIEŻOWA
7.30 - Jutrznia
8.00 - Śniadanie
9.15 - Podsumowanie oaz wakacyjnych
10.15 - Wnioski z podsumowania

DOMOWY KOŚCIÓŁ I OAZA MŁODZIEŻOWA
11.45 - Przygotowanie liturgii
12.00 - Eucharystia
13.00 – Obiad

DOMOWY KOŚCIÓŁ
14.30-18.00 – Podsumowanie Oaz Rodzin

OAZA MŁODZIEŻOWA
14.30 - Spotkania w rejonach
15.30 - Spotkania diakonii diecezjalnych
16.30 - Planowanie pracy rocznej

DOMOWY KOŚCIÓŁ I OAZA MŁODZIEŻOWA
18.00 - Nieszpory
18.30 - Kolacja
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30 - Godzina świadectwa i uwielbienia

Niedziela, 5 września
7.45 - Jutrznia
8.15 - Śniadanie

DIECEZJALNY ODPUST KU CZCI NARODZENIA NMP W ROKITNIE
46. DIECEZJALNA PIELGRZYMKA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
5 WRZEŚNIA 2021
9.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu Domowego Kościoła
10.00 - Koncert uwielbieniowy „Full of Grace”
10.00 - Spotkanie Domowego Kościoła – aula
10.00 - Spotkanie Oaz Dorosłych – sala kamionkowa
11.00 - Spotkanie w wakacyjnych grupach oazowych – plac za ołtarzem polowym
11.45 - Przygotowanie do Eucharystii
12.00 - Uroczysta EUCHARYSTIA celebrowana przez Księdza Biskupa
- promocja lektorów
- błogosławieństwo ziół i dewocjonaliów
- przekazanie posługi nowym parom animatorskim Kościoła Domowego
13.45 – Agapa
15:00 - Zakończenie pielgrzymki

21.08.15 ROKITNO