Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Kościół w Polsce już po raz 55. podejmuje ważną inicjatywę, jaką jest Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Główną ideą Tygodnia jest wychowywanie do trzeźwości, kształtowanie nowych obyczajów, osobisty przykład abstynencji, włączenie wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych czy zniewoleni są innymi nałogami.

„Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę” - tak brzmi hasło Tygodnia Modlitw i apostolstwa trzeźwości na rok 2022.

Każdego dnia modlimy się w konkretnej intencji, a naszym modlitwom towarzyszy inny patron. Program tegorocznego tygodnia jest następujący:

27 lutego 2022 r. - VIII Niedziela Zwykła Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

Intencja: Modlitwa o wyzwolenie naszego narodu z nałogu pijaństwa i innych uzależnień.

Patron: Bł. kard. Stefan Wyszyński

28 lutego 2022 r. - Poniedziałek

Intencja: Modlitwa za środki społecznego przekazu, aby służyły sprawie wolności Polaków opartej na fundamencie trzeźwości.

Patron: Św. Maksymilian Maria Kolbe

1 marca 2022 r. - Wtorek

Intencja: Modlitwa za ludzi nauki, aby ich praca przyczyniała się do kształtowania postaw trzeźwościowych w naszym społeczeństwie.

Patron: Św. Jan Paweł II

2 marca 2022 r. - Środa Popielcowa

Intencja: Modlitwa o rozwój wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych
w parafiach.

Patron: Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

3 marca 2022 r. - Czwartek

Intencja: Modlitwa za duchowieństwo o gorliwość w służbie trzeźwości ludu Bożego.

Patron: Bł. ks. Bronisław Markiewicz

4 marca 2022 r. - Piątek

Intencja: Modlitwa za młodych o życie w trzeźwości i o odpowiedzialność za losy Ojczyzny.

Patron: Św. Kazimierz Królewicz

5 marca 2022 r. - Sobota

Intencja: Modlitwa za abstynentów, aby byli radosnymi świadkami Chrystusowej wolności.

Patron: Bł. ks. Michał Sopoćko

W naszej diecezji będziemy w tych intencjach przeżywać Drogę Krzyżową 4 marca, w I piątek Wielkiego Postu w parafii p.w. Św. Jadwigi (konkatedra) w Zielonej Górze o godzinie 17.30.