Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W niedzielę 30 maja w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze odbyła się Lokalna Oaza Matka. Zgromadziła ona moderatorów, pary moderatorskie i animatorskie oraz animatorów, którzy podczas tegorocznej OŻK będą posługiwać na oazach wakacyjnych zorganizowanych przez Ruch Światło-Życie naszej diecezji. Centralnym punktem LOM-u była Eucharystia sprawowana przez moderatora diecezjalnego ks. Adriana Puta. Na koniec moderator diecezjalny pobłogosławił Dorotę Kuszyńską oraz Piotrka Mazurka do posługi w Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji. Udzielił także błogosławieństwa wszystkim wyjeżdżającym w tym roku na posługę animatorską, a diakoniom oaz średnich wręczył świece oaz.

21.06.02 LOM