Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W sobotę 12 czerwca w Centrum "Światło-Życie" w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. Prowadziła je odpowiedzialna diakonii Oliwia Bilińska. Podczas spotkania, obok modlitwy i części wspólnoowej omówiono aktualną posługę diakonii.
Już we wrześniu jedna z animatorek diakonii - Ula Fajger - jedzie na wolontariat misyjny do Tanzanii.
21.06.14 DIAKONIA MISYJNA