Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Adriana Puta biskupem pomocniczym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 
W ostatnich latach ks. Adrian pełnił funkcję moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie.
Biskupowi Nominatowi życzymy wielu łask Bożych, światła Ducha Świętego i opieki Niepokalanej Matki Kościoła.